Privacyverklaring

Begrippen die worden gebruikt in deze Privacyverklaring

Website“: www.onconhfl.nl.

Persoonsgegevens“: gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Onco NH-FL“: betekent Regionale Oncologienetwerken Noord-Holland en Flevoland. Onco NH-FL kan in deze Privacyverklaring ook worden aangeduid als “wij”, “ons” en “onze”.

U“: betekent de Website- / applicatie-gebruiker.

Middels deze pagina kunt u inzien welke gegevens wij verzamelen als u onze website bezoekt of onze app gebruikt, en kunt u inzien hoe wij deze gegevens verwerken.