Laatste afgelopen Evenementen

Presentatie zorgpad Levertumoren en eerste resultaten regiorapportage

De bijeenkomst op 31 augustus stond in het teken van het nieuwe Zorgpad Levertumoren. Dit zorgpad werd gepresenteerd door voorzitters Niels Kok (chirurg, AvL) en Rutger-Jan Swijnenburg (chirurg, Amsterdam UMC). De discussiepunten van het Zorgpad zijn met de Netwerkraad besproken en de definitieve versie zal na deze Netwerkraad worden verspreid onder alle betrokkenen. Tevens wordt […]

Start nieuw zorgpad en update zorgpad Pancreas

Wegens de COVID pandemie was het helaas niet mogelijk deze bijeenkomst fysiek te organiseren, daarom is ervoor gekozen een ZOOM meeting te houden. De volgende agendapunten zijn tijdens deze bijeenkomst besproken: Niels Kok (AvL) en Rutger-Jan Swijnenburg (Amsterdam UMC) hebben als voorzitters van het nieuwe zorgpad Levertumoren een korte update gegeven over de vorderingen. Inmiddels […]

Presentatie zorgpad Upper GI

Digitaal kwamen de leden van de Netwerkraad weer samen op 17 november 2020. Er stonden verschillende punten op de agenda: Het definitieve Zorgpad Upper GI is gepresenteerd door voorzitters Johanna van Sandick (AvL) en Mark van Berge Henegouwen (Amsterdam UMC); Nicole van Grieken (patholoog, Amsterdam UMC) heeft kort de ambitie toegelicht om de samenwerking tussen […]