1e bijeenkomst GE Oncologie Netwerkraad NH-FL

De eerste bijeenkomst van de GE Oncologie Netwerkraad Noord-Holland/Flevoland is een feit! Op 28 juni 2018 kwamen verschillende medisch specialisten samen van alle 13 regionale ziekenhuizen. Op de agenda stonden, naast kennismaken, onder andere de plannen vanuit het Amsterdam UMC voor vormgeven van het concept GE oncologie, alsmede het verzamelen van wensen, ideeën en suggesties […]

Starten met het allereerste zorgpad

Op 26 maart 2019 kwam de GE Oncologie Netwerkraad NH/FL voor de tweede keer bijeen in Loetjes Garage. Aansluitend vond de IKNL werkgroep maagdarmstelseltumoren plaats. Vertegenwoordigers vanuit alle regionale ziekenhuizen waren aanwezig. In deze vergadering kwamen zijn verschillende onderwerpen besproken: Pieter Tanis, chirurg uit Amsterdam UMC, heeft het project omtrent de MDO-echelonering van colorectaal tumoren […]

Lancering Onco NH-FL app en presentatie zorgpad Pancreas

De derde bijeenkomst van de GE Oncologie Netwerkraad NH-FL stond in het teken van het eerste regionale zorgpad Pancreastumoren. Op 5 november 2019 kwamen leden uit alle ziekenhuizen samen in Loetjes Garage in Ouderkerk aan de Amstel. Marc Besselink, chirurg uit Amsterdam UMC, lichtte kort de opzet van de Netwerkraad toe: hierin zijn per ziekenhuis […]

Uitbreiding Stuurgroep en starten met volgende zorgpad

Deze bijeenkomst vond wegens de COVID pandemie digitaal plaats en staat in het teken van het Zorgpad Upper GI. Om een betere verdeling van specialismen en ziekenhuizen te waarborgen, zijn er nieuwe stuurgroep uitgenodigd. De stuurgroep bestaat op dit moment uit Edwin Jansen (radiotherapie, AvL), Hanneke van Laarhoven (Oncologie Amsterdam UMC), Paul Fockens (MDL-arts, Amsterdam […]

Presentatie zorgpad Upper GI

Digitaal kwamen de leden van de Netwerkraad weer samen op 17 november 2020. Er stonden verschillende punten op de agenda: Het definitieve Zorgpad Upper GI is gepresenteerd door voorzitters Johanna van Sandick (AvL) en Mark van Berge Henegouwen (Amsterdam UMC); Nicole van Grieken (patholoog, Amsterdam UMC) heeft kort de ambitie toegelicht om de samenwerking tussen […]

Start nieuw zorgpad en update zorgpad Pancreas

Wegens de COVID pandemie was het helaas niet mogelijk deze bijeenkomst fysiek te organiseren, daarom is ervoor gekozen een ZOOM meeting te houden. De volgende agendapunten zijn tijdens deze bijeenkomst besproken: Niels Kok (AvL) en Rutger-Jan Swijnenburg (Amsterdam UMC) hebben als voorzitters van het nieuwe zorgpad Levertumoren een korte update gegeven over de vorderingen. Inmiddels […]

Presentatie zorgpad Levertumoren en eerste resultaten regiorapportage

De bijeenkomst op 31 augustus stond in het teken van het nieuwe Zorgpad Levertumoren. Dit zorgpad werd gepresenteerd door voorzitters Niels Kok (chirurg, AvL) en Rutger-Jan Swijnenburg (chirurg, Amsterdam UMC). De discussiepunten van het Zorgpad zijn met de Netwerkraad besproken en de definitieve versie zal na deze Netwerkraad worden verspreid onder alle betrokkenen. Tevens wordt […]